Kolmannessatoista varsinaisessa sukukokouksessa 23.7.2017 (Hyvölänniemi, Kiuruvesi) valittu sukuneuvosto 2018 - 2022

Kerttu Ruhanen (Lautonpää)                                                            044 – 541 4179

Puheenjohtaja

Itälahdenkatu 4 C 42

00210 Helsinki

ruhanen.kerttu@gmail.com

 

Ritva-Liisa Pennanen (Ritisenlahti)                                                 040 – 825 7917

Varapuheenjohtaja                                                                                                                                  

Heikintie 2

74700 Kiuruvesi                                                                                                          

ritva-liisa.pennanen@luukku.com

 

 

 

Jarmo Ruhanen (Lautonpää)

Sihteeri                                                                                                040-5414179   

Itälahdenkatu 4 C 42

00210 Helsinki

jarmo.ruhanen@gmail.com

 

Marjukka Pylkkönen (Ritisenlahti)                                                 

Rahastonhoitaja

 

Mikko Räty (Kuusela)                                                                      

 

Marja Taivassalo (Anttila)                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Tuovinen (Talasniemi)                                                          

 

Risto-Pekka Räty (Heikkilä)                                                            

 

Kaisa Partanen (Anttila)                                                                   

 

Simo Talasniemi (Talasniemi)                                                        

 

Varajäsenet:

 

Helvi Mähönen (Lautonpää)                                                          

 

Anna Talasniemi (Talasniemi)                                                          

 

Muut sukuneuvostoa auttavat tahot:

 

Seppo Nummela (Talasniemi)                                                         

Sukututkija

 

Seppo Mahlman (Kolkka)                                                                

Sukulehden taitto

 

Jani Räty (Heikkilä)                                                                         j.raty@iki.fi

Sukuseuran kotisivujen ylläpitäjä 

 

 

 

 

Toiminnantarkastajat:

Sinikka Metsola (Kolkka)                                                                

 

Ritva Pietikäinen (Alapiha)                                                             

 

Varatoiminnantarkastajat:

Yrjö Warma (Talasniemi)                                                                

 

Milka Peltomäki (Anttila)          Tuohimaantie 6 as 5, 28220 Pori                      050-5720692