Selvitys sukuseuran ylläpitämistä rekistereistä
 
Jäsenrekisteri: sukuseuran jäsenistä, sekä nykyisistä että menneistä. Rekisteri sisältää nimi, postitusosoite- jäsenmaksutiedot jäsenyyttä koskien. Tiedot ovat jäsenten osalta jäsenten päivittämiä. Jäsenrekisteri ei ole julkinen eikä sitä luovuteta tietoja ulkopuolisille.
 
Tietosuojaseloste
- yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
 
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §